Starzenie się wzroku


Zmysły stanowią narzędzia do kontaktowania się ze środowiskiem i każda usterka, która ich dotyczy bezpośrednio rzutuje na pracę mózgu. Degradacja związana ze starzeniem się zmysłów pozbawia człowieka pełnego doświadczania świata. Proces ten nie zaczyna się jednak w okresie starości, ale stanowi efekt zmian rozpoczynających się już we wczesnej dorosłości.

Starzenie się wzroku

Zmysły stanowią narzędzia do kontaktowania się ze środowiskiem i każda usterka, która ich dotyczy bezpośrednio rzutuje na pracę mózgu. Degradacja związana ze starzeniem się zmysłów pozbawia człowieka pełnego doświadczania świata. Proces ten nie zaczyna się jednak w okresie starości, ale stanowi efekt zmian rozpoczynających się już we wczesnej dorosłości.

Często ludzie starsi narzekają, że ich wzrok nie jest już taki jak kiedyś. Około 1/3 osób powyżej 65 roku cierpi na różne choroby oczu. Powszechne jest obniżenie zdolności akomodacji – ostrości widzenia obiektów w różnych odległościach.

Proces ten prowadzi do niedowidzenia starczego, charakterystycznego dla dalekowzroczności. Jest to konsekwencja starzenia się soczewek, które tracą elastyczność.

Najpoważniejsze upośledzenie wzroku, polega na utracie ostrości. Ocenia się, że około 75 % ludzi starszych potrzebuje okularów, a wielu z nich nawet z ich pomocą nie odzyskuje pełnego widzenia.

Oprócz tego praktycznie wszystkie pozostałe cechy widzenia ulegają pogorszeniu w późnej starości. Na przykład próg widzenia najsłabszego światła podnosi się z wiekiem, co oznacza, że ludzie ci nie widzą słabych świateł, które dostrzegają z łatwością młodsi.

Wynika to prawdopodobnie ze zmniejszenia się średnicy źrenicy. Podobnie jest z adaptacja się do ciemności lub odzyskaniu widzenia po oślepiającym świetle. Ma to znaczenie przy prowadzeniu samochodu w nocy.