Proces starzenia się


Istnieje wiele opisów starających się określić czym jest proces starzenia się. Na przykład może być zdefiniowane jako proces rozwoju osoby dorosłej.

Proces starzenia się

Istnieje wiele opisów starających się określić czym jest proces starzenia się. Na przykład może być zdefiniowane jako proces rozwoju osoby dorosłej.

Dzieli się je na minione zdarzenia określane jako odległe efekty starzenia i obecne zwane bliskie efekty starzenia. Uniwersalne cechy starzenia się to te, które dotykają wszystkich ludzi starszych np. zmarszczki na skórze. Natomiast prawdopodobne cechy starzenia się to te, które mogą wystąpić, ale nie muszą np. artretyzm.

Opisano także trzy kategorie procesu starzenia:
- pierwotne starzenie się – objawy dotyczą ciała
- wtórne starzenie się – zmiany, które pojawiają się, ale niekoniecznie zawsze występują
- trzeciorzędowe starzenie się – nagłe i widoczne zmiany fizycznej zapaści bezpośrednio przed śmiercią

Innym sposobem określenia tego procesu jest wyznaczenie granicy pomiędzy późną i wczesną dorosłością. Przejście jednej w drugą jest procesem stopniowym, więc jakiekolwiek kryterium jest trudne do uchwycenia.

Zmiany zachodzą powoli przez wiele lat, podczas których można zaobserwować charakterystyczną przemianę fizyczną i psychiczną, jednak trudno wskazać moment, w którym próg późnej dorosłości został już osiągnięty. Dlatego osiągnięty wiek metrykalny stanowi bardzo słaby wskaźnik starości. Znane są przypadki siedemdziesięciolatków, którzy zachowali młody wygląd i energię, oraz ludzi znacznie młodszych, którzy się przedwcześnie zestarzeli.