Definicje starzenia się


Niektórzy gerontolodzy dokonują dalszego podziału na „młodych starych” i „starych starych”. Według jednych młodzi starsi mieszczą się w przedziale między 60 a 75 rokiem życia, a starzy starsi to wszystkie osoby powyżej tego wieku.

Definicje starzenia się

Niektórzy gerontolodzy dokonują dalszego podziału na „młodych starych” i „starych starych”. Według jednych młodzi starsi mieszczą się w przedziale między 60 a 75 rokiem życia, a starzy starsi to wszystkie osoby powyżej tego wieku.

Odmienną kategorię zaproponowali Burnside, Ebersole i Monea, którzy wyróżnili młodych starych (60-69), starych w średnim wieku (70-79), starych starych (80-89) i sędziwych starych (+90).

Według jeszcze innego podziału osoby powyżej 65 roku życia tworzą dwie grupy ludzi – trzeciego wieku i czwartego wieku. Trzeci wiek stanowi aktywny i niezależny styl życia w późnej dorosłości, natomiast wiek czwarty odnosi się do okresu zależności od innych.

Terminy stosowane przez gerontologów nie są zawsze lubiane i stosowane przez osoby starsze. Większość osób woli określenie „senior”, „emeryt” lub „w starszym wieku” i „starsi ludzie”.

Bez względu na to, jak ludzie ci będą nazywani, oznaki starzenia się mogą być zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Definiowane są one wiekiem biologicznym i psychologicznym. Wiele zmian cielesnych, zwłaszcza tych w obrębie zmysłów i systemu nerwowego, oddziałuje na funkcjonowanie starzejącego się mózgu.

Termin biologiczne starzenie się opisuje stan fizycznej degradacji ciała. W ich skład wchodzą: wiek anatomiczny (gęstość kości), wiek nadgarstkowy (stan kości nadgarstka), wiek fizjologiczny (tempo metabolizmu).