Zmysł słuchu

geriatra warszawa

Słuch pogarsza się stopniowo w ciągu całego dorosłego życia. Ocenia się, że około 32 % siedemdziesięciolatków cierpi na poważne uszkodzenia słuchu. U osób powyżej 80 roku życia procent ten przekracza 50.

Wskaźnik utraty słuchu może być zwiększony przez warunki środowiskowe, np. dieta uboga w witaminę B12 lub praca w hałasie może mieć na to wpływ. Mężczyźni zazwyczaj mają większy ubytek słuchu niż kobiety. Nie można jednak jednoznacznie określić, jaka część ubytku słuchu wynika ze starzenia się, a jaka jest uwarunkowana środowiskowo.

Występują ponadto pewne zewnętrzne zmiany w aparacie słuchowym u osób starzejących się. Jedno z odkryć gerontologii wskazuje, że z wiekiem płatki uszu człowieka stają się o kilka milimetrów dłuższe.

Nie zostało jednak wyjaśnione, jak ma to znaczenie dla aparatu słuchu. Kanał słuchowy ludzi starszych może być łatwiej zablokowany prze woskowinę, co pogarsza słuch. Zmiany w uchu środkowym są natomiast bardziej poważne i trudniejsze w leczeniu.

Kości ucha środkowego sztywnieją z wiekiem w efekcie zwapnienia lub zapalenia stawu. Zjawisko to mogą pogłębiać zmiany w uchu środkowym, bowiem nerw słuchowy maleje wraz z upływem lat. Jego zanik jest prawdopodobnie w wyniku słabnącego ukrwienia.

Najczęstszym rodzajem deficytu słuchu występującym u ludzi starszych jest niedosłyszenie starcze, a cechą charakterystyczną jest ubytek słyszalności dźwięków o wysokich częstotliwościach. Przyczyn niedosłuchu starczego jest wiele.

Nasza galeria

Gerontologia

Gerontolog przede wszystkim powinien mieć wiedzę, ale wiedzę bardzo rozległą, interdyscyplinarną: z socjologii, psychologii, medycyny.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą

Address:
Telephone:
FAX:
Others:
E-mail: